Đặt mua Phiếu tặng quà

Phiếu tặng quà này sẽ được gửi vào thư điện tử người nhận quà sau khi được bạn thanh toán thành công.

Tôi đã hiểu rằng Phiếu quà tặng là không được hoàn trả lại.