IC PT2128A-C84, PT2268Z chính hãng Princeton mạch điều khiển quạt National - Philips - Asia - Chinghai :

- PT2128A-C84 dùng cho mạch điều khiển chính trên quạt, PT2268Z dùng cho tay điều khiển (remote)

- Thường dùng trong các mạch điều khiển quạt National - Philips - Asia - Chinghai

- Nhập khẩu chính hãng Princeton.

- Thông số kỹ thuật chính hãng : http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/480/358072_DS.pdf

- Có thể thay thế cho các loại IC : PT2128A-C80 , PT2128A-C81, PT2128A-C82, PT2128A-C83 cũng có thể thay thế nhưng khác chức năng cho các IC khác có model phần đầu là PT2128A-XXXX

- Các IC nhận lệnh giải mã PT2128A-XXXX đều sử dụng được với IC gửi lệnh mã hóa PT2268(Z). 


Viết bình bầu

Vui lòng đăng nhập hay đăng ký để bình bầu

IC PT2128A-C84, PT2268Z chính hãng Princeton mạch điều khiển quạt National - Philips - Asia - Chinghai

  • Mã Hàng: DIYRFan-IC1
  • Tình Trạng: Còn Hàng
  • 50,000.0ð


Tags: ic quạt, pt2128A, princeton, chính hãng, pt2268,